Eerste stappen richting nieuwe coalitie Stichtse Vecht

Na het vertrek van Lokaal Liberaal uit de coalitie van Stichtse Vecht, overleed kort daarop burgemeester Marc Witteman. Hierdoor heeft het enige tijd geduurd voordat de zittende coalitiepartijen aan de slag zijn gegaan met het zoeken naar een nieuwe meerderheid. Afgelopen weken hebben informerende gesprekken plaatsgevonden met de vier partijen die 2 of 3 zetels hebben in de gemeenteraad. Deze constructieve gesprekken waren prettig en hebben ertoe geleid dat nu gestart wordt met een verdiepende ronde met de Partij van de Arbeid.

Zowel GroenLinks, het CDA als de VVD zien met de PvdA op dit moment de meeste overeenkomsten. De komende gesprekken moeten uitwijzen of de coalitie met de Partij van de Arbeid verder zal gaan.