Coalitie staat onverkort achter college.

Vrijdagavond 9 februari werd het ‘Rapport van bevindingen’ naar het vermoeden van een integriteitsschending door wethouder Pieter de Groene (D'66) besproken. De coalitiepartijen VVD, Streekbelangen, GroenLinks en ChristenUnie-SGP vinden dat het rapport niets aan duidelijkheid te wensen over laat. Pieter de Groene heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt en hij heeft daaraan ook zijn consequenties verbonden. ‘Wij staan onverkort achter Zivkovic, Balemans, Van Vossen, Koops en Van Dort. Wat ons betreft gaat dit college verder in deze samenstelling tot de installatie van een nieuw college na de verkiezingen.’ De ontstane vacature wordt niet ingevuld. Duidelijk is ook dat D66 geen deel meer uitmaakt van de coalitie.