Uit de gemeenteraad van 31 oktober 2017

Dinsdag 31 oktober vergaderde de gemeenteraad in het 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond onder meer de Ruimtelijke Economische Koers van de U10 gemeenten en de huisvestingsverordening van de gemeente.

Dinsdag 31 oktober vergaderde de gemeenteraad in het 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond onder meer de Ruimtelijke Economische Koers van de U10 gemeenten en de huisvestingsverordening van de gemeente.

Ruimtelijk Economische Koers U10

Bij de bespreking van de Ruimtelijk Economische Koers van de samenwerkende Utrechtse gemeenten was de VVD enthousiast over de uitgangspunten. Het is immers belangrijk dat wij naarmate de globalisering toeneemt we handen ineenslaan om als regio internationaal onze concurrentiepositie te kunnen behouden. We moeten hierbij duidelijkheid bieden aan eigen ondernemers zodat zij in staat worden gesteld om kansen te kunnen pakken
We hebben het college gevraagd de regie hierop te pakken, niet alleen binnen U10, maar juist bij de lokale uitvoering. Eén wethouder als aanspreekpunt die ook de betrokken instanties met elkaar verbindt, zoals onderwijs, ondernemers, andere instellingen en lokale zzp-ers. Dat geeft kans op een succesvolle uitvoering van de Koers die kansen biedt voorStichtse Vecht.


Huisvestingsverordening

Bij de huisvestingsverordening dienden wij samen met Lokaal Liberaal een amendement in, om de verplichte urgentie voor Statushouders voor een huurwoning te schrappen. Omdat Statushouders een verblijfsstatus hebben, zijn wij van mening dat zij geen voorrang zouden moeten krijgen op andere inwoners van onze gemeente, die in een moeilijke positie zitten. Urgentie voor Statushouders is niet langer wettelijk vereist. 
Om de huisvestingsverordening in lijn te brengen met de landelijke huisvestingswet wilden wij de urgentiecategorie voor Statushouders uit de huisvestingsverordening halen. Statushouders zouden daarmee gewoon op de wachtlijst komen voor een huurwoning en krijgen dan geen voorrang meer op andere woningzoekenden in Stichtse Vecht.
Het amendement kon helaas niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen. We betreuren dat onze eigen inwoners hiermee op achterstand worden gezet. 
Wij hebben wel ingestemd met de huisvestingsverordening met uitzondering van het artikel over de urgentie voor statushouders regelt.

De volgende gemeenteraadsvergadering is op 7 november 2017 vanaf 19.30 uur in 4 en 1 in Breukelen. Dan staat de begroting voor 2018 op de agenda.