Schriftelijk Vragen over kunstgrasvelden

      In de media zijn onlangs weer berichten over voor de gezondheid gevaarlijke kunstgrasvelden verschenen. De VVD maakt zich hier ernstige zorgen over, ook voor onze gemeente Stichtse Vecht.

  •        Is het college op de hoogte van de uitkomsten van de diverse onderzoeken naar de schadelijkheid van rubber gebruikt in kunstgrasvelden, onder andere gepubliceerd in het NRC van 28 november jl.?

  •          Kent onze gemeente kunstgrasvelden waar de rubberkorrels met verhoogde en giftige hoeveelheid PAK’s zijn gebruikt?

o   Zo ja, welke zijn dat?

o   Zo nee, welke vormen van onderzoek heeft het College uitgevoerd om tot deze conclusie te komen?

  •       Neemt het College maatregelen om gezondheidsrisico’s te voorkomen?

o   Zo ja welke? En welke communicatievormen gaat het College hiervoor inzetten? En welke kosten zijn hiermee gemoeid?

o   Zo nee, waarom niet?

  •          Is het College het met de VVD eens dat iedere vorm van gezondheidsrisico’s moet worden vermeden?
  •          Op welke termijn denkt het College inwoners te kunnen informeren over het al dan niet veilig zijn van onze kunstgrasvelden?

 

Namens de fractie van de VVD

Jeroen Willem Klomps