Schriftelijke vragen aan college over de zorg in Zorginstellingen Stichtse Vecht

                                                                                                          

                                                                                   Stichtse Vecht, 2 november 2016


Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 41 Zorginstellingen

 

Geacht college,

 

Op 2 november stond er een uitgebreid artikel in het AD over wantoestanden bij zorginstellingen van Careyn en zelfs onder curatele stelling van enkele zorginstellingen.
De VVD maakt zicht hier ernstige zorgen over en heeft daarom de volgende vragen aan het College:Vragen:

1.     Was het College vóór publicatie in het AD (http://www.ad.nl/dossier-nieuws/ik-zou-mijn-moeder-hier-zeker-niet-laten-verzorgen~aa0c4a78/ ) bekend met de slechte zorg en de onder curatele stelling van Careyn?

2.     Zo ja, hoe heeft het College hier op gereageerd?

3.     Zo ja, wanneer had het College de Raad hierover willen informeren?

4.     Zo nee, is het noodzakelijk om de communicatie tussen Careyn en de Gemeente te verbeteren?

5.     Is het College voornemens maatregelen te nemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn?

6.     Is het College het met de VVD eens dat dit absoluut ontoelaatbaar is?

7.     Op welke wijze denkt het College dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen?


 

Namens de VVD-fractie,

 

Jeroen Willem Klomps