Schriftelijke vragen over Hangjeugd Loenen a/d Vecht

Na veel reactie van inwoners van Loenen a/d Vecht over de hangjongeren hebben wij samen met het CDA de volgende vragen gesteld aan het college


Geacht College,

 

Vanuit de media en via de beleidsambtenaar hebben wij vernomen dat de gemeente in gesprek is met inwoners uit Loenen aan de Vecht om de jeugd een aantal nieuwe JOP’s (jeugd ontmoetingsplaats) te geven.  Eén nieuwe hangplek is nodig door de verkoop van Beek en Hoff, waarvan bekend is dat de jeugd zich daar graag ophield.

 

Echter, wat ook bekend is, is dat Loenen op dit moment enkele groepen jeugd heeft die geregeld voor overlast zorgen. Om die groepen zonder meer te voorzien van nieuwe ontmoetingsplekken vinden wij niet wenselijk. Er gaat een foutief signaal vanuit, nl: ‘je gedraagt je niet en krijgt daarom nieuwe faciliteiten waarvan we hopen dat je dan inziet dat het anders moet’.

 

Onze fracties zijn de afgelopen periode diverse malen door inwoners benaderd, die zich grote zorgen maken over de locatie van minstens één van de nieuwe hangplekken voor de jeugd. Het gaat vooral om de locatie Wallestein en de omgeving van park Leeuwendijk waar de inwoners vrezen voor een aantasting van hun woongenot en overlast. Die vrees is niet geheel onterecht denken wij.

 

 

Wij hebben hierover de volgende vragen;

 

1.    Wat is op dit moment de feitelijke situatie?

2.    Waar moet een hangplek aan voldoen? Wat is de minimale afstand tot de woningen?

3.    Welke garanties kan het college geven bij eventuele overlast

4.    Welke afspraken worden gemaakt met de jeugd enerzijds en de omwonenden anderzijds.

5.    Is ook overwogen om een andere strategie te kiezen, nl. investeringen te doen in juist die jongeren die zich wel weten te gedragen en/of de bestaande jeugd societeit Gemuda, met als doel daar meer jongeren toe aan te trekken?

 

Namens de fractie van de VVD en CDA,

 

 

Jos van Nieuwenhoven                 Hetty Veneklaas

VVD Raadslid                             CDA Raadslid