VVD nieuws uit de gemeenteraad van maart 2016

Dinsdag vergaderde de gemeenteraad van Stichtse Vecht in de 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond ondermeer onze motie voor het wijzigen van het hondenlosloopbeleid in Park Maarssenbroek en het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan voor het langzaam verkeer.

Bij aanvang van de vergadering bleek dat het al dan niet los mogen lopen van honden in het park van Maarssenbroek bij veel mensen leeft. Diverse voor- en tegenstanders lieten hun mening horen. Soms gebeurde dit op zeer persoonlijke wijze waardoor wij ons genoodzaakt zagen de voorzitter te vragen het debat in goede banen te leiden.
Onze motie, die het aantal regels voor de hondenbezitters probeerde terug te dringen, haalde het helaas niet. Een kleine meerderheid was voor het deel verplicht aanlijnen van de honden in park Maarssenbroek. Wij zullen uiteraard de consequenties van dit beleid op de voet volgen en indien nodig vragen stellen of het onderwerp opnieuw agenderen.

Het verkeer- en vervoersplan van de gemeente op het onderdeel langzaam verkeer kon op onze instemming rekenen. Wij zijn groot voorstander van de brommer op de rijbaan omdat dit de veiligheid op de fietspaden sterk vergroot. Ook hebben wij onze complimenten uitgesproken voor de wijze waarop de gemeente de participatie in dit proces heeft vormgegeven.