Drie vragen over het referendum

Op 6 april vindt het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne plaats. Heeft de VVD een stemadvies? 

Het is nu aan elke Nederlander om zelf een oordeel over het verdrag te vormen, maar wij hebben inderdaad wel een duidelijk advies: stem voor het verdrag. Dat hebben wij vorig jaar, toen het verdrag in het parlement werd behandeld, zelf ook vol overtuiging gedaan. Dit verdrag is goed voor Nederland. Het associatieverdrag gaat voor het grootste deel over vrijhandel: het maakt handel tussen de EU en Oekraïne gemakkelijker Dat levert ons geld en banen op. Daarnaast zorgt het verdrag ervoor dat Oekraïne zich op allerlei manieren stap voor stap tot een meer Westers land zal ontwikkelen, bijvoorbeeld door corruptie te bestrijden. Ten slotte levert dit verdrag een bijdrage aan stabiliteit aan onze buitengrenzen, zodat Oekraïne een buffer blijft tussen Europa en Rusland. Dat maakt ons veiliger.

Maar hoe zit het dan met de argumenten van de tegenstanders? Die overtuigen niet. Zo beweren ze dat de handel met Oekraïne nu zo klein is en de corruptie daar zo groot, dat het verdrag geen zin heeft. Maar juist daarom sluiten we het verdrag, we drijven inderdaad veel te weinig handel met Oekraïne, voor een land dat zo groot en zo dichtbij is. Het verdrag verplicht Oekraïne om corruptie te bestrijden en gaat handel makkelijker maken - en daar gaan we dus geld aan verdienen.

Ook zou dit verdrag – volgens de tegenstanders - ons de oorlog in Oost-Oekraïne inrommelen, omdat er verwezen wordt naar samenwerking op defensiegebied. Maar de defensie-inspanningen van Europa beperken zich tot bijvoorbeeld het bestrijden van natuurrampen en het organiseren van politietrainingsmissies elders op de wereld. Dit heeft niets met de NAVO of met oorlogsinzet te maken.

Ten slotte zou dit verdrag de poort openzetten om Oekraïne lid te laten worden van de EU. Dat staat nergens in het verdrag. Soortgelijke verdragen hebben we bijvoorbeeld ook met landen als Chili, Zuid-Afrika en Israël. Ook zij worden geen lid van de EU. Als dat niet duidelijk genoeg is: wat ons betreft geen denken aan. Oekraïne wordt geen lid van de Europese Unie.

Dus dit associatieverdrag is niet gevaarlijk voor Nederland?
Nee. Dit verdrag is, zeker voor Nederland, business as usual en voor de VVD de essentie van wat Nederland moet doen in het buitenland. Het is een heel goed handelsverdrag, met zelfs nog wat extra afspraken die de handel met Oekraïne voor onze bedrijven veiliger en aantrekkelijker zullen maken; een soort verzekeringspolis voor Nederlandse bedrijven. Je hoeft ons daar niet op te geloven. Dit vinden namelijk ook de andere 27 EU-lidstaten die het verdrag al hebben geratificeerd – en de meesten van hen hebben veel minder goede ervaringen met vrijhandelsverdragen dan Nederland, een vrijhandelsnatie bij uitstek.

Samengevat:
Dit is een heel goed, typisch Nederlands vrijhandelsverdrag met een verzekeringspolis die zorgt dat Oekraïne geleidelijk een betrouwbaarder land wordt – en dus een betere buur en handelspartner. En voor iedereen die kritisch is op de EU: dat zijn wij ook. Wij zijn tegen Brusselse verspilling en bemoeizucht. Maar handel makkelijker maken is nu juist waar we de EU wel voor willen hebben. Het is dus een beetje gek om je onvrede over de EU te uiten door tegen precies hetgeen te stemmen waar de EU wél goed in is en waar Nederland bovengemiddeld van kan profiteren.


Ten slotte:
Net zoals wij hier in Nederland weigeren in te leveren op onze waarden van vrijheid en gelijkheid omdat sommigen het daar moeilijk mee hebben, weigeren wij onze handelsgeest te laten beteugelen door Poetin (of wie dan ook). Wij staan voor wat ons Nederlanders maakt. Als u dat ook doet, stem dan voor het verdrag.