VVD nieuws uit de gemeenteraad van januari 2016

Dinsdag 26 januari vergaderde de gemeenteraad bij wijze van proef in Theater 4-en-1 in Breukelen. Op de agenda stond onder meer de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en een motie om opnieuw over de opvang van vluchtelingen te spreken.

De aanpassing van de APV draaide vooral om het al dan niet mogen venten van bijvoorbeeld ijs op zondag. Door andere partijen waren amendementen ingediend die deze mogelijkheid wilden inperken. Vanuit de liberale gedachte dat een ondernemer de vrije keus moet kunnen hebben wanneer hij zijn of haar goederen wil verkopen, hebben wij tegen deze amendementen gestemd. Helaas bleek er een meerderheid te zijn voor het inperken van de ondernemersvrijheid. Weliswaar op zeer beperkte schaal, maar alsnog een beperking. Op zondagen mag er gevent worden vanaf 12 uur.
Als VVD hadden wij ook een amendement ingediend, omdat in het voorstel een uitbreiding stond die niet alleen nadere regels kunnen stellen aan reclameborden, maar aan alle reclame-uitingen. Voor de VVD was dit een aanscherping van de regels. Ook hier willen wij ondernemers de mogelijkheid bieden om op diverse wijze aandacht te vestigen op hun bedrijfsvoering. We stelden dan ook voor om dat deel van het besluit te schrappen en daar de bestaande situatie te hanteren. Helaas troffen we hierbij alleen GroenLinks en de PvdA aan onze zijde. Ons amendement werd verworpen. We zullen als VVD-fractie scherp blijven letten op de deregulering voor onze inwoners en de ondernemers in het bijzonder. 

De motie van Lokaal Liberaal om te kiezen voor kleinschalige opvang naast het zogenoemde Rode Dorp verbaasde ons enigszins. Bij de raadsvergadering over dit besluit stemde deze fractie immers tegen ons amendement dat precies die kleinschaligheid beoogde. Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al benoemden geldt echter nog steeds: wij blijven ons hard maken voor kleinschalige opvang in onze gemeente en geen grootschalige locaties. Bespreken van de motie in een extra raadsvergadering op 3 februari aanstaande kan dan ook onze instemming hebben. Immers geldt voor de andere partijen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wordt vervolgd op 3 februari, we houden u op de hoogte.