Gemeenteraadsvergadering over de opvang van asielzoekers

Dinsdag 12 en woensdag 13 januari vergaderde de gemeenteraad in de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis over de mogelijke opvang van asielzoekers in onze gemeente. De VVD-fractie heeft een duidelijke visie. Uiteraard moeten wij als gemeente ons steentje bijdragen aan het opvangen van mensen die voor oorlog en andere onveilige situaties, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, zijn gevlucht. Maar dit moet op verantwoorde wijze gebeuren met oog voor de belangen van onze inwoners en met heldere uitgangspunten over de wijze waarop. De VVD-fractie diende, met steun van Het Vechtse Verbond en M2000, daarom een voorstel in dat de komst van maximaal 225 asielzoekers op 3 tot 4 locaties mogelijk maakt. De fracties van CDA, PvdA, CU/SGP, D66, Streekbelangen en GroenLinks dienden een ander voorstel in dat de vestiging van een AZC voor vooralsnog 400 personen mogelijk zou maken. Als voorgestelde locatie hadden zij de Merwedeweg in Breukelen voor ogen.

In aanloop naar de raadsvergadering heeft een delegatie van onze fractie gesproken met de inwoners van het Rode dorp, de wijk die naast de beoogde locatie ligt. De inwoners van het Rode Dorp zien niets in het grote aantal asielzoekers aan de rand van hun kleine wijk. Zij deelden onze mening dat opvang mogelijk is, maar dat kleinschaligheid geboden is. De door ons voorgestelde aantallen en spreiding kon juist wel op hun instemming rekenen.

Bij aanvang van de raad maakte enkele tientallen inwoners gebruik van het spreekrecht. Het overgrote deel van de insprekers gaf aan niets te zien in grootschalige opvang op de Merwedeweg, maar meerdere kleine locaties kon wel op instemming rekenen. Tijdens de vergadering bleek echter dat de gelegenheidscoalitie stug vasthield aan de door hen benoemde aantallen en locatie. Zij noemden de door de VVD voorgestelde aanpak onrealistisch. Zelfs nadat fractievoorzitter Frank Masteling hen confronteerde met de feiten op de website van het COA, die bevestigen dat de door ons voorgestelde aantallen wel degelijk kunnen, hielden zij stug vol. Als VVD-fractie betreuren we het zeer dat een krappe meerderheid in de raad de regie volledig uit handen geeft aan het COA in plaats van zelf verantwoordelijkheid neemt door duidelijke randvoorwaarden te stellen. Aan het eind van de vergadering haalde ons voorstel geen meerderheid en koos een kleine meerderheid voor het vasthouden aan het eigen voorstel dat in het ergste geval leidt tot de komst van 400 asielzoekers naast een kleine wijk met 75 inwoners.

De VVD-fractie vindt dit een gemiste kans. Het wordt in de toekomst alleen maar moeilijker om met draagvlak van onze inwoners iets voor asielzoekers te betekenen. De VVD-fractie blijft zich onverminderd inspannen het genomen besluit ten goede te keren. Dit zullen we doen door het College en de raad te wijzen op de uitspraken van het COA in De Telegraaf op vrijdag 15 januari waarin kleinschalige opvang expliciet als mogelijkheid wordt benoemd en door te blijven pleiten voor het alsnog mogelijk maken van meerdere kleine opvanglocaties die geen onevenredige druk uitoefenen op de leefomgeving van onze inwoners.