• Uit de gemeenteraad van 31 oktober 2017

  03 november − Dinsdag 31 oktober vergaderde de gemeenteraad in het 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond onder meer de Ruimtelijke Economische Koers van de U10 gemeenten en de huisvestingsverordening van de gemeente. Lees verder

 • Uitnodiging lezing “Laat de natuur niet links liggen”.

  16 augustus − Met plezier nodigen wij jullie uit voor een lezing van Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, met als titel “Laat de natuur niet links liggen”. Natuur, milieu en duurzaamheid worden in Nederland vaak omschreven als Lees verder

 • Jeroen Willem Klomps Lijsttrekker VVD Stichtse Vecht

  11 mei − Woensdagavond 10 mei is Jeroen Willem Klomps (1972) uit Maarssen tijdens de Algemene Leden Vergadering door de leden van de VVD Stichtse Vecht unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Schriftelijk Vragen over kunstgrasvelden

  29 november − In de media zijn onlangs weer berichten over voor de gezondheid gevaarlijke kunstgrasvelden verschenen. De VVD maakt zich hier ernstige zorgen over, ook voor onze gemeente Stichtse Vecht. Lees verder

 • VVD nieuws uit de gemeenteraad van 8 en 15 november 2016

  21 november − Dinsdag 8 november vergaderde de gemeenteraad weer in de 4 en 1 in Breukelen. De eerste vergadering stond in het teken van de motie van wantrouwen tegen wethouder Vital van der Horst en de Lees verder

 • Schriftelijke vragen aan college over de zorg in Zorginstellingen Stichtse Vecht

  03 november − Op 2 november stond er een uitgebreid artikel in het AD over wantoestanden bij zorginstellingen van Careyn en zelfs onder curatele stelling van enkele zorginstellingen. De VVD maakt zicht hier ernstige zorgen over en heeft daarom de volgende vragen aan het College: Lees verder

 • Praat mee over het VVD Verkiezingsprogramma!

  24 oktober − Het lokale VVD Netwerk Vecht en Venen wil met belangstellenden van gedachten wisselen over het nieuwe verkiezingsprogramma 2017 - 2021. Dit doen we samen met Tweede Kamerlid Leendert de Lange, woordvoerder Zorg. Samen gaan we Lees verder

 • Een Lokaal Netwerk voor Liberalen

  20 juni − Per 29 juni a.s. gaat VVD Stichtse Vecht, samen met de voormalige VVD afdeling De Ronde Venen, op in een nieuw Lokaal VVD Netwerk. Lees verder

 • VVD nieuws uit de gemeenteraad van 31 mei en 1 juni 2016

  20 juni − Dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni vergaderde de gemeenteraad in de 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stonden ondermeer onze mondelinge vragen over de markt op het Pieter de Hooghplein, de Woonvisie en de Programmarekening. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over Hangjeugd Loenen a/d Vecht

  06 april − Na veel reacties van inwoners uit Loenen a/d Vecht over de hangjongeren hebben wij samen met het CDA de volgende vragen gesteld aan het college; Lees verder

 • VVD nieuws uit de gemeenteraad van maart 2016

  05 april − Dinsdag vergaderde de gemeenteraad van Stichtse Vecht in de 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond ondermeer onze motie voor het wijzigen van het hondenlosloopbeleid in Park Maarssenbroek en het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan voor het langzaam verkeer. Bij aanvang van de vergadering bleek dat het al dan niet los mogen lopen van honden in het park van Maarssenbroek bij Lees verder

 • Drie vragen over het referendum

  29 maart − Op 6 april vindt het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne plaats. Heeft de VVD een stemadvies? Lees verder

 • VVD nieuws uit de gemeenteraad van februari 2016

  03 maart − Dinsdag 1 maart vergaderde de gemeenteraad opnieuw in theater 4 en 1 in Breukelen. Op de agenda stond de voorgenomen verkoop van de voormalige brandweergarage. Bij aanvang van de vergadering werd voormalig raadslid en wethouder van GroenLinks in de toenmalige gemeente Maarssen, de heer Paul Schroder, herdacht. Hij overleed onlangs op 66 jarige leeftijd. Over de brandweerkazerne waren we als VVD duidelijk: met de verkoop Lees verder

 • VVD nieuws uit de gemeenteraad van januari 2016

  31 januari − Dinsdag 26 januari vergaderde de gemeenteraad bij wijze van proef in Theater 4-en-1 in Breukelen. Op de agenda stond onder meer de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en een motie om opnieuw over de opvang van vluchtelingen te spreken. De aanpassing van de APV draaide vooral om het al dan niet mogen venten van bijvoorbeeld ijs op zondag. Door andere partijen waren amendementen ingediend die deze mogelijkheid wilden inperken. Vanuit de liberale gedachte dat een ondernemer Lees verder

 • Gemeenteraadsvergadering over de opvang van asielzoekers

  31 januari − Dinsdag 12 en woensdag 13 januari vergaderde de gemeenteraad in de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis over de mogelijke opvang van asielzoekers in onze gemeente. De VVD-fractie heeft een duidelijke visie. Uiteraard moeten wij als gemeente ons steentje bijdragen aan het opvangen van mensen die voor oorlog en andere onveilige situaties, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, zijn gevlucht. Maar dit moet op Lees verder

 • Begrotingsraad 2016

  11 november − Dinsdag 10 november vergaderde de gemeenteraad, met op de agenda de begroting voor 2016. Het verloop van de gemeenteraad liep echter anders dan vooraf gedacht. Lees verder

 • Gemeenteraadsvergadering september 2015

  10 oktober − De afgelopen raadsvergadering werd op twee momenten gesproken over het vluchtelingenvraagstuk. Ook lag de afvalvisie voor. Over de afvalvisie konden we als VVD kort zijn: Lees verder

 • Stichtse Vecht wil meer boa's

  30 juni − Er moeten meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) komen in de gemeente Stichtse Vecht. Dat vindt de VVD. Lees verder

 • VVD wil extra investeren in sport, toerisme en economie

  30 juni − Dinsdag werd in het gemeentehuis in Loenen de Voorjaarsnota behandeld, een soort tussenbegroting met ook algemene beschouwingen over de staat van Stichtse Vecht. Lees verder